ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ


Fakulta strojní
Ústav přístrojové a řídicí techniky


pořádá


Setkání kateder automatizace a kybernetiky
technických vysokých škol a univerzit ČR a SR


Principia Cybernetica 2017

12. až 13. září 2017

Elesborník dostupný v download sekci